top of page
Aidocs powered by BH ver2 png.png
Modern hyreshus

LÄGENHETSNUMMER

En viktig del av adressdata är lägenhetsnummer i flerbostadshus. Många adressregister saknar till stora delar korrekta lägenhetsnummer.

Med vår fyrstegsmetod ser vi till att alla dina adresser har korrekta lägenhetsnummer kopplat till den unika identifierare som du behöver.

bottom of page