top of page
Aidocs powered by BH ver2 png.png

Om oss

Aidocs är en tjänsteleverantör av kvalitetshöjande åtgärder för platsbaserad information.

Aidocs arbetar med utgångspunkten att all data går att få rätt - det är bara en fråga om att hitta rätt struktur och göra rätt insatser.

Våra åtgärder syftar i första hand till att skapa maximal affärsnytta och på köpet får du nöjda kunder, medarbetare och samarbetspartners.

Vi på Aidocs har vårt ursprung i telekom där kraven på tillförlitliga adresser och korrekt dokumentation av nätanläggningar helt avgörande för att skapa lönsam och effektiv hantering av kunder, utbyggnad och platsinformation. Vi vet hur viktigt det är med en fungerande förvaltning och hur man omsätter det i en en praktiskt fungerande vardag.

Vår erfarenhet är omfattande inom såväl datahantering och produktledning som ledning och utförande av praktiskt fältarbete. Ibland börjar vårt arbete med skrivbordsarbete men utvecklas till praktiskt arbete i fält.

Vi finns på Södermalm i Stockholm men våra kunder finns över hela landet. 

Vi ägs av Brighthouse AB.

2R9A5560.BH1.jpg
bottom of page