top of page
Aidocs powered by BH ver2 png.png
Utility Pole

NÄTDOKUMENTATION

Du som äger infrastruktur vet redan hur viktig dokumentationen över din infrastruktur är. När allt digitaliseras krävs suverän kontroll på din information. Men så är det där med verkligheten som kommer in i bilden och av

olika anledningar har anläggningsdokumentationen inte blivit som den borde.

Vi har lång erfarenhet av att skapa kontroll på dokumentation och åtgärda brister i data. Vi vet hur data omvandlas till information, hur data och information behöver vara strukturerade och hur man kvalitetssäkrar sin data och information.

Vi kan hjälpa till med allt från korta resursuppdrag och kontrollarbeten till komplexa utredningar och projektledning för att höja kvaliteten på din anläggningsdokumentation. Självklart kan vi också utföra dokumentation som outsourcad tjänst. 

bottom of page